Informasi Orang Hilang Terkini

Individu dibawah telah dilaporkan hilang. Sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat mengenai individu hilang, hubungi Balai Polis berhampiran atau pengawai penyiasat.

Carian

Negeri Dijumpai :
Nama : Jantina :   
Umur dari :    Hingga :    Bangsa :   
Mempunyai jumlah: 19 Kanak-kanak hilang
Bil Gambar Tarikh Hilang Butiran
1 Kanak-Kanak Hilang 14/10/2017
 • NamaAZIMUDDIN BIN ALUWI
 • JantinaLELAKI
 • BangsaMELAYU
 • No KP Baru 021128130393
 • Tarikh Lahir-
 • Alamat
 • Repot NoLUNDU/001120/17
 • IO SiasatanJOSE B TAIF
2 Kanak-Kanak Hilang 26/12/2018
 • NamaANJELIN ANAK BENJAMIN
 • JantinaPEREMPUAN
 • BangsaIBAN
 • No KP Baru 030626131414
 • Tarikh Lahir-
 • Alamat
 • Repot NoSG MERAH/005981/18
 • IO SiasatanKONG ZHENG SHIEN
3 Kanak-Kanak Hilang 07/03/2019
 • NamaJACLYN AK JIMBAI
 • JantinaPEREMPUAN
 • BangsaIBAN
 • No KP Baru 050119130220
 • Tarikh Lahir-
 • Alamat
 • Repot NoLTBG MIRI/000473/19
 • IO SiasatanKHAIRUL AINI BT JAMALUDIN
4 Kanak-Kanak Hilang 11/07/2019
 • NamaLIEW HIE LING
 • JantinaPEREMPUAN
 • BangsaCINA
 • No KP Baru 020328131564
 • Tarikh Lahir-
 • Alamat
 • Repot NoLUTONG/003886/19
 • IO SiasatanAKMAL NASHREQ B. ABD MALIK
5 Kanak-Kanak Hilang 23/09/2019
 • NamaFITERI ALYANA NORITI
 • JantinaPEREMPUAN
 • BangsaLAIN LAIN BANGSA
 • No KP Baru 040220131042
 • Tarikh Lahir-
 • Alamat
 • Repot NoLUTONG/005379/19
 • IO SiasatanMOHD KHAIRUL BIN WAHAB