Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 04/03/2020
Nama : PATRICK IGIH
Nama Gelaran :
Umur : 3 Tahun
Tarikh Lahir : -
:
Jantina : LELAKI,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : PANTU/000055/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 110CM   Berat: 20KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :