Informasi Orang Hilang Terkini

Individu dibawah telah dilaporkan hilang. Sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat mengenai individu hilang, hubungi Balai Polis berhampiran atau pengawai penyiasat.

Carian

Negeri Dijumpai :
Nama : Jantina :   
Umur dari :    Hingga :    Bangsa :   
Mempunyai jumlah: 35 Kanak-kanak hilang
Bil Gambar Tarikh Hilang Butiran
1 Kanak-Kanak Hilang 08/08/2012
 • NamaSATHISKUMAR A/L TAMIL VANAN
 • JantinaLELAKI
 • BangsaINDIA/SINGALESE/SRI LANKA
 • Tarikh Lahir01/01/0001
 • Alamat
 • Repot NoSEBERANG JAYA/005698/12
 • IO SiasatanMOHAMAD EHSAN BIN ABU BAKAR
2 Kanak-Kanak Hilang 14/08/2014
 • NamaSAKIL BUL BUL MIA
 • JantinaLELAKI
 • BangsaBANGLADESH
 • Tarikh Lahir01/01/0001
 • Alamat
 • Repot NoJALAN PATANI/011438/14
 • IO SiasatanKHOR KANG LEARN
3 Kanak-Kanak Hilang 17/02/2016
 • NamaHASINA BINTI NOR MOHAMAD
 • JantinaPEREMPUAN
 • BangsaBURMESE
 • / No Passport / 35406C00335
 • Tarikh Lahir-
 • AlamatE2-21-09 FLAT PACIFIC PERAI
 • Repot NoPERAI/001115/16
 • IO SiasatanMADORA BINTI MUSTAFAH
4 Kanak-Kanak Hilang 02/03/2016
 • NamaSANGKITAH A/P NAGESHVARAN
 • JantinaPEREMPUAN
 • BangsaINDIA/SINGALESE/SRI LANKA
 • No KP Baru 990829085436
 • Tarikh Lahir-
 • Alamat
 • Repot NoSERULING EMAS/000133/16
 • IO SiasatanSHUIB BIN AHMAD
5 Hilang 14/04/2016
 • NamaMUNEESWARAN A/L CHANDRAN
 • JantinaLELAKI
 • BangsaINDIA/SINGALESE/SRI LANKA
 • Tarikh Lahir-
 • Alamat
 • Repot NoNIBONG TEBAL/004772/16
 • IO SiasatanASMAR BIN YAZID