Informasi Orang Hilang Terkini

Individu dibawah telah dilaporkan hilang. Sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat mengenai individu hilang, hubungi Balai Polis berhampiran atau pengawai penyiasat.

Carian

Negeri Dijumpai :
Nama : Jantina :   
Umur dari :    Hingga :    Bangsa :   
Mempunyai jumlah: 7 Kanak-kanak hilang
Bil Gambar Tarikh Hilang Butiran
1 Kanak-Kanak Hilang 17/01/2017
 • NamaGIRTHANAH A/P MAHINDRAN
 • JantinaPEREMPUAN
 • BangsaINDIAN/KRISTIAN
 • No KP Baru 010204040354
 • Tarikh Lahir-
 • Alamat
 • Repot NoTIANG DUA/000066/17
 • IO SiasatanSITI SARINA BINTI MUSTAPHA
2 Kanak-Kanak Hilang 27/03/2019
 • NamaJACKSON LIM TIAN LE
 • JantinaLELAKI
 • BangsaCINA
 • No KP Baru 020426010375
 • Tarikh Lahir-
 • Alamat
 • Repot NoBTG TIGA/000898/19
 • IO SiasatanMOHD IBRAHIMI BIN IMAS
3 Kanak-Kanak Hilang 02/08/2019
 • NamaNURATIKA INDRA BT MUHAMMAD SHUKRI
 • JantinaPEREMPUAN
 • BangsaINDIA MUSLIM/MALBARI
 • No KP Baru 041018040416
 • Tarikh Lahir-
 • AlamatNO.63 JALAN PE2,TAMAN PAYA EMAS,PAYA RUMPUT 76450 MELAKA
 • Repot NoTG MINYAK/005134/19
 • IO SiasatanROSMALIZA BTE MOHD AMALI
4 Kanak-Kanak Hilang 02/08/2019
 • NamaSITI NURHALIZA BT MUHAMMAD SHUKRI
 • JantinaPEREMPUAN
 • BangsaINDIA MUSLIM/MALBARI
 • No KP Baru 021230040554
 • Tarikh Lahir-
 • AlamatNO.63 JALAN PE2,TAMAN PAYA EMAS,PAYA RUMPUT 76450 MELAKA
 • Repot NoTG MINYAK/005134/19
 • IO SiasatanROSMALIZA BTE MOHD AMALI
5 Kanak-Kanak Hilang 02/08/2019
 • NamaNURINSYIRAH JITRA BT MUHAMMAD SHUKRI
 • JantinaPEREMPUAN
 • BangsaINDIA MUSLIM/MALBARI
 • No KP Baru 070411050242
 • Tarikh Lahir-
 • AlamatNO.63 JALAN PE2,TAMAN PAYA EMAS,PAYA RUMPUT 76450 MELAKA
 • Repot NoTG MINYAK/005134/19
 • IO SiasatanROSMALIZA BTE MOHD AMALI