Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 20/01/2018
Nama : NEGAR REZAEI
Nama Gelaran :
Umur : 10 Tahun
Tarikh Lahir : -
/ No Passport : / 01620184
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : LAIN LAIN MUSLIM
Warganegara : AFGHANISTAN
Alamat :
Report No : PANTAI/019786/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :