Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 26/05/2018
Nama : ZULKIRAM BIN ABDUL HAM
Nama Gelaran :
Umur : 12 Tahun
Tarikh Lahir : -
:
Jantina : LELAKI,
Bangsa : BAJAU SULUK
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 18 LORONG 1 TAMAN CAHAYA 91308 SEMPORNA SABAH
Report No : SEMPORNA/003217/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :