Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 12/06/2016
Nama : AMIRAH BINTI SHAARI
Nama Gelaran :
Umur : 12 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040303020874
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KG TANJUNG LEMBUNG MKM ULU MELAKA 07000 LANGKAWI
Report No : KUAH/003999/16
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :