Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 23/01/2014
Nama : THINAGARAN A/L RAMASH
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru / No KP Lama : 971226085775 / -
Jantina : LELAKI,
Bangsa : INDIAN/KRISTIAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO. 27 TAMAN HARUMI, JALAN LANGKAP 36700 LANGKAP
Report No : LANGKAP/000154/14
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 170CM   Berat: 56KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :