Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 14/09/2020
Nama : YASMINTARA BINTI HASHIMULLAH
Nama Gelaran :
Umur : 11 Tahun
Tarikh Lahir : -
/ No Passport : / 354-19C02987
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : BURMESE
Warganegara : MYANMAR
Alamat : NO. 18A, JALAN PISANG, KG MELAYU, KANGKAR PULAI, JOHOR
Report No : KPULAI/005709/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 135CM   Berat: 20KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :