Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 11/09/2020
Nama : NOOR ADABIAH BINTI MOHD SAFRI
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 041015030896
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KAMPUNG SUNGAI BINJAI GUNONG 16090 BACHOK KELANTAN MALAYSIA
Report No : GUNONG/001181/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :