Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 12/09/2020
Nama : DUBLIN ANAK CLINET
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 021019130319
Jantina : LELAKI,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : RUMAH PASANG NANGA ENSILAI 96800 KAPIT SARAWAK MALAYSIA
Report No : KANOWIT/001035/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :