Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 23/08/2020
Nama : NOR AZMILA BINTI ARABBI
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 030528120084
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : BAJAU SULUK
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KG SG PUKUL 91000 TAWAU SABAH MALAYSIA
Report No : TAWAU/011886/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 130CM   Berat: 38KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :