Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 10/08/2020
Nama : KHUSANARA FARAN ALI
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
/ No Passport : / 354-12C02952
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : LAIN LAIN BANGSA
Warganegara : MYANMAR
Alamat :
Report No : JELUTONG/004563/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :