Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 22/07/2020
Nama : SAMINI A/P KANNISEN
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 030720011582
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : INDIAN/KRISTIAN
Warganegara : INDIA
Alamat :
Report No : BT ANAM/001758/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: TATTOO DI TANGAN SEBELAH KIRI SIMBOL S
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :