Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 21/07/2020
Nama : NUR SHAFIKAH BINTI LAI
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 030805131268
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO.112-A KAMPUNG SEJINGKAT 93050 KUCHING SARAWAK MALAYSIA
Report No : GITA/005589/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :