Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 16/07/2020
Nama : MUSTIKA BINTI MOHD OSMAN
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
/ No Passport : / 79109C03279
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : BURMESE
Warganegara : MYANMAR
Alamat : NO 19, JALAN MELUR 15, TAMAN MELUR
Report No : AMPANG/012993/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :