Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 23/06/2020
Nama : KOR KAH CHUN
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040121101315
Jantina : LELAKI,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : SEA PARK/003351/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: KAKI OH KECIK SEDIKIT DI SEBELAH KIRI
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :