Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 15/06/2020
Nama : SELYVIA ANAK INTALAI
Nama Gelaran :
Umur : 13 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 060818130368
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : LOT 3302 TUDAN FASA 5 LUTONG 98100 MIRI SARAWAK MALAYSIA
Report No : LUTONG/002962/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 155CM   Berat: 45KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :