Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 05/06/2020
Nama : KIRSTEN CHING KAI XUAN
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 050412070212
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : 38 LADANG TRANS KRIAN 14300 NIBONG TEBAL PULAU PINANG MALAYSIA
Report No : BK TENGAH/004504/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :