Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 02/06/2020
Nama : VENESSA ANAK EDWARD
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040324130028
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : LOT 1776 PHASE 1 TUDAN LUTONG 98100 MIRI SARAWAK MALAYSIA
Report No : LUTONG/002722/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :