Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 01/01/0001
Nama : SYAZLIANA PARES ANAK CLEMENT
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 030806130902
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : RUMAH SAGING BATU PIKUL BANGKIT 96850 SONG SARAWAK MALAYSIA
Report No : SIBU/004112/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :