Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 21/03/2020
Nama : KOW KIT XI
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 051105060318
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 99 KAMPUNG SUNGAI KLAU 27630 RAUB PAHANG MALAYSIA
Report No : PENAMPANG/002767/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :