Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 17/03/2020
Nama : ANNASTACIA AJAT ANAK OLI
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040216130944
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : RH KUDANG SUNGAI TAPANG BAKAS 98150 SIBUTI SARAWAK MALAYSIA
Report No : LUTONG/001714/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :