Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 13/03/2020
Nama : LIEW HIE LING
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020328131564
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : SUBLOT 2276 RIAM RAOD CHIENG SON GARDEN 98000 MIRI SARAWAK MALAYSIA
Report No : MIRI/003399/20
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :