Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 18/12/2019
Nama : HAYDENSON JABANG ANAK KANA
Nama Gelaran :
Umur : 12 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 070105131247
Jantina : LELAKI,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : RUMAH AWING SUNGAI PAK 96000 SIBU SARAWAK MALAYSIA
Report No : SIBU JAYA/003217/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :