Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 07/10/2019
Nama : ANTONIO JALI ANAK PERANCIS
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru / No KP Lama / No Passport : 050601131061 / /
Jantina : LELAKI,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : RUMAH BENSON TANJONG UPAR MARUDI 98050 BARAM SARAWAK MALAYSIA
Report No : MARUDI/000802/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 163CM   Berat: 65KG
  • Tanda Badan:
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :