Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 04/10/2019
Nama : YEAK YOU JUN
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 030425011803
Jantina : LELAKI,
Bangsa : CINA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : TUNAMINAH/007354/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 170CM   Berat: 70KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :