Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 04/10/2019
Nama : MADELINA
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 041006131134
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 305 BLOK Q SIBU JAYA, SIBU
Report No : SIBU JAYA/002624/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 148CM   Berat: 49KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :