Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 03/10/2019
Nama : SERIBA RITA ANAK ENSARI
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 050830130206
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : LUTONG/005601/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 150CM   Berat: 72KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :