Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 02/10/2019
Nama : NUR IZAN AFIQAH BINTI ANEK
Nama Gelaran :
Umur : 13 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 051212030958
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KAMPUNG TUALANG KELIKIR , MACHANG
Report No : MACHANG/004114/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :