Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 06/09/2019
Nama : NOR ATIRAH NATASHA BIN MOHAMMAD NAZARUDDIN
Nama Gelaran :
Umur : 11 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 050608160156
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : PRESINT 7/009288/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: PAKAIAN WARNA HITAM
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :