Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 07/09/2019
Nama : LISAH LANSIN
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040325120198
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : KADAZAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KG. BELATIK, PAPAR
Report No : PAPAR/004208/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 140CM   Berat: 50KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :