Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 03/09/2019
Nama : AMISA A/K JALIL
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020317050304
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : ORANG ASLI
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 22 KAMPUNG PARIT GONG PERTANG
Report No : PERTANG/000173/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: TIADA
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :