Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 28/08/2019
Nama : TANUSHA A/P SRIDHORO
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : 01/01/0001
No KP Baru : 030515050304
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : INDIAN/KRISTIAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : BAHAU/003073/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 155CM   Berat: 48KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :