Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 30/01/2014
Nama : MELISSA JUMALON
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 980607015126
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : FILIPINO
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : SIPITANG/000248/14
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 140CM   Berat: 45KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :