Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 01/08/2019
Nama : THANGARAJAH KEERTHANA
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
/ No Passport : / N7754286
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : INDIA/SINGALESE/SRI LANKA
Warganegara : SRI LANKA
Alamat : D1-11-13A OUG PARKLANE
Report No : PETALING/010678/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :