Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 03/07/2019
Nama : SUZY WONG
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020118120744
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : LAIN LAIN BANGSA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : KENINGAU/004039/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :