Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 12/03/2016
Nama : WAN NUR SAHIRAH BINTI ABDULLAH
Nama Gelaran :
Umur : 12 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 030519068884
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : PT 443 KG PAYA PERAK SEBERANG TEMERLOH MUKIM KERAI TEMERLOH PAHANG
Report No : KUALA ROMPIN/000831/16
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :