Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 05/06/2019
Nama : NATASAH ABDULLAH
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : 01/01/0001
:
Jantina : LELAKI,
Bangsa : SULUK
Warganegara : FILIPINA
Alamat :
Report No : KOTA KINABALU/002949/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :