Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 04/05/2019
Nama : SHREEN STEPHEN
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040604121046
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : DUSUN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KG GADING, 89320 TELUPID
Report No : TELUPID/000367/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :