Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 07/05/2019
Nama : SUWEETHA ANBIGAI A/P SUKUMARAN
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 050117080776
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : INDIA/SINGALESE/SRI LANKA
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : SG PETANI/011563/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 5CM   Berat: 40KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :