Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 04/05/2019
Nama : ALYNA BINTI ALY KHAN
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 020224120940
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : SULUK
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : LOT 93, LORONG 5, ASTANA HEIGHT, JALAN LALANG, 90000 SANDAKAN
Report No : SANDAKAN/008713/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :