Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 30/04/2019
Nama : NUR FATIKAH BINTI MUHAMAMAD
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040720030838
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : KAMPUNG BARU NELAYAN 16200 TUMPAT KELANTAN
Report No : TUMPAT/001399/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :