Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 28/04/2019
Nama : SAMIT RAJ A/L MURUGESH
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040204012035
Jantina : LELAKI,
Bangsa : INDIA MUSLIM/MALBARI
Warganegara : MALAYSIA
Alamat :
Report No : TAMPOI/008322/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :