Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 11/04/2019
Nama : ELDY PAIDIN
Nama Gelaran :
Umur : 12 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 060717121489
Jantina : LELAKI,
Bangsa : MURUT/BIDAYUH/L.DAYAK
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : RUMAH KANAK-KANAK BONDULU TOBOH TAMBUNAN
Report No : TAMBUNAN/000431/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 130CM   Berat: 45KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :