Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 02/04/2019
Nama : NURUL AINI BINTI MOHD KHAIRY
Nama Gelaran :
Umur : 16 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 021226070806
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : MELAYU
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : 1475 KAMPUNG MAIN ROAD PERAI, 13600 PERAI PENANG
Report No : PERAI/001838/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 140CM   Berat: 43KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :