Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 02/04/2019
Nama : YUVANESWARY A/P MUNIANDY
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 010412080254
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : INDIAN/KRISTIAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : LC 27 MALIM NAWAR TIN, 31700, MALIM NAWAR, PERAK.
Report No : MALIM NAWAR/000139/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tinggi: 155CM   Berat: 70KG
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :