Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 04/04/2019
Nama : PRAVITHRAN A/L UTTAMAN
Nama Gelaran :
Umur : 17 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 010705080485
Jantina : LELAKI,
Bangsa : INDIAN/KRISTIAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO. 52 KG. RAMASAMY DOVENBY, 31100 SG. SIPUT (U) PERAK
Report No : SG. SIPUT (U)/001257/19
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :