Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 26/02/2016
Nama : GANGGA A/L KUPPUSAMY
Nama Gelaran :
Umur : 15 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 001105101234
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : INDIAN/KRISTIAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 20 KG SRI TERATAI SG CHOH 48000 RAWANG SELANGOR
Report No : RAWANG/002676/16
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :