Saluran Maklumat Kehilangan
Tarikh Hilang : 10/03/2018
Nama : VIRNNA TIANA AK ELLIS
Nama Gelaran :
Umur : 14 Tahun
Tarikh Lahir : -
No KP Baru : 040102130604
Jantina : PEREMPUAN,
Bangsa : IBAN
Warganegara : MALAYSIA
Alamat : NO 4E LORONG 5-1 TIMUR TAMAN KENARI KEMUYANG 96000 SIBU SARAWAK
Report No : SIBU JAYA/000817/18
Catatan :
Keterangan Fizikal :
  • Tanda Badan: -
Kanak-Kanak Hilang
Nama saya :
Telefon saya :
Emel saya :
Maklumat :
Tarikh masa jumpa kanak-kanak hilang (Jika ada) :
Negeri Jumpa kanak-kanak hilang :
Daerah Jumpa kanak-kanak hilang :
Tempat Jumpa kanak-kanak hilang :
Captcha :
Sila masukkan jawapan yang betul :